Medytacja

Kiedy: wtorek, godz. 18.30 (o godz. 18.00 msza św.)
Gdzie: Oratorium w Betlejem (parter)

W Każdy wtorek o godzinie 18.30 (o 18.00 msza święta). Rozpoczynamy od wysłuchania 20 minutowej konferencji o życiu duchowym lub komentarza do Ewangelii dnia. Następnie przez 20 minut trwamy w milczeniu i bezruchu na modlitwie w ciszy. Do udziału w medytacjach zapraszamy wszystkich chcących pogłębić doświadczenie życia modlitwy wewnętrznej.

„Ludzie mówią mi często: <<Ojcze, pomódl się za mnie>>. Myślę wtedy: <<Dlaczego wychodzicie, dlaczego nie pozostajecie w sobie samych i nie zajmujecie się waszym własnym dobrem, całą Prawdę macie przecież zasadniczo w sobie! (…) Nie troszczcie się o nic, Pan jest blisko, tuż przy was, to znaczy w głębi nas, kiedy znajduje nas w domu, kiedy dusza nie poszła na spacer z pięcioma zmysłami. Dusza powinna być u siebie, w tym, co ma najgłębszego, najwznioślejszego i najczystszego, oraz trwać w każdym czasie wewnątrz, bez wyglądania na zewnątrz. Tam Bóg jest blisko, jest tuż. (…) Bóg jest gotów w każdym czasie, my natomiast nie bardzo jesteśmy gotowi. Bóg jest blisko nas, ale my daleko. On jest wewnątrz, my na zewnątrz. On jest u nas u siebie, my na obczyźnie”.
(Mistrz Eckhart)

„Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga nosi w sobie źródło światła. Gdy opadną z niego łuski, zaczyna oświetlać świat”.
(Joshua Abraham Heshel)