Pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymujemy na Jasną Górę. Naszą betlejemską ósemkę (6 pieszo, 2 traktorkami) przygarnęła Grupa Złota z Jaworzna. Idzie z nami Adam Chmielowski cel …

Droga Życzliwości

Jesteśmy ubodzy. Jesteśmy chrześcijanami, uczniami Pana, który polecił nam rozsiewać miłość. Miłość, która nigdy nie ustaje, która jest cierpliwa i nikomu nie wyrządza …