Dom Gości Długa 12

Dom Gości Długa 12

Linia prosta jest bezbożna i niemoralna. Stworzenie nie zna linii prostej, wszystko się pnie i wije”

Główną funkcją domu, mieszkania, nie może być wyłącznie funkcjonalność. Miejsca w których spotykamy ludzi doświadczonych przez cierpienie, porażki i nieszczęścia powinny być piękne, inspirujące, dodające odwagi i otuchy w ponownym odkrywaniu własnej indywidualności. Przekonywał nas o tym Hundertwasser, a my staramy się odkrywać to wraz z przyjaciółmi i mieszkańcami naszej wspólnoty. Wierzymy, że piękno i radość otaczająca z zewnątrz potrafi przemieniać wnętrze człowieka. Z naszej wiary i fascynacji zrodził się pomysł realizacji niezwykłego projektu – przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego sąsiadującego z domem Wspólnoty Betlejem, który dzięki wsparciu darczyńców udało nam się zakupić pod koniec 2017 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu architekta Andrzeja Lipskiego i jego żony Małgorzaty Kubicy (przez 10 lat współpracowała z Hundertwasserem przy realizacji jego najbardziej spektakularnego dzieła: term Rogner Bad Blumau), dr inż. Wiesława Michałka oraz ich współpracowników z Biura Asymetria 44 w Krakowie i wielu ludzi dobrej woli, nasze pomysły nabrały realnych kształtów, a hundertwasserowe inspiracje ujęto w ramy języka architektury. (Efekt tych prac doceniły znane osobowości świata architektury, referencje i wizualizacje u doły strony).

Pomysł przebudowy domu odpowiada na realne potrzeby związane z rozwojem naszej działalności. Wiele działań które prowadzimy wymaga dodatkowej przestrzeni, część mieszkalna domu wspólnoty potrzebuje zachowania swojej odrębności (obecnie zajęcia dla dzieci, spotkania grup i gości odbywają się w naszej domowej jadalni). Działania z zakresu włączenia społecznego mają na celu rozbudowę kontaktów społecznych oraz tworzenie stanowisk pracy wśród ludzi. Projekt zakłada stworzenie kawiarni społecznej, przestrzeni warsztatowo-edukacyjnej, domu gości dla odwiedzających nas i wolontariuszy oraz dostępnej dla wszystkich kreatywnej przestrzeni obcowania z pięknem i sztuką. Kawiarnia społeczna, prowadzona przez mieszkańców Wspólnoty Betlejem pozwoli na stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla ludzi potrzebujących, a ze względu na swój społeczny charakter, będzie również miejscem spotkań dla osób mających utrudnioną możliwość uczestnictwa w takich strukturach (seniorzy, niepełnosprawni, rodziny z dziećmi). Chcemy dzielić się z wami naszym doświadczeniem, wiedzą, pasją rękodzielniczej pracy i samodzielnego tworzenia pięknych przedmiotów. Działania te oraz podejmowane przez nas inicjatywy (koncerty, wernisaże, spotkania z ludźmi kultury) wymagają odpowiednio dostosowanego zaplecza techniczno-lokalowego, którego nie jesteśmy w stanie zapewnić w domu Wspólnoty Betlejem. Projektowany budynek, wraz z przyległym skwerem i domem stowarzyszenia, stworzy wyjątkowe miejsce, które służyć będzie nie tylko mieszkańcom lokalnej społeczności, lecz pomagać wszystkim w rozwijaniu własnej indywidualności i kreatywności. Przedsięwzięcie to znacznie przekracza nasze możliwości finansowe, ale pamiętając o słowach F. Hundertwassera:

Jeśli marzymy sami, nasze marzenia pozostają tylko marzeniami. Jeżeli marzymy wspólnie nasze marzenia stają się nową rzeczywistością

Prosimy Was o włączenie się w tą inicjatywę, działając razem, możemy nadać marzeniom realny kształt.