Droga Życzliwości

Jesteśmy ubodzy. Jesteśmy chrześcijanami, uczniami Pana, który polecił nam rozsiewać miłość. Miłość, która nigdy nie ustaje, która jest cierpliwa i nikomu nie wyrządza krzywdy. Pragniemy, by Jubileuszowy Rok Miłosierdzia trwał nadal. Dla nas on się nie kończy, lecz wyznacza początek nowej drogi – drogi miłości. Wyruszamy    w trasę na traktorkach z sercem na ręku oraz MANIFESTEM ŻYCZLIWOŚCI do wszystkich ludzi dobrej woli. Zapraszamy każdego, by przyłączył się do nas, czyniąc zeń swój własny program wędrówki przez życie.

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! (Rz 12, 9-10)


Manifest życzliwości

  1. Jestem życzliwy. Jestem życzliwy dla każdego bez wyjątku. Każdego uważam za brata lub siostrę. Nie ma już dla mnie wierzących czy niewierzących, Żydów czy Chrześcijan, Muzułmanów czy Buddystów, Polaków czy imigrantów, lecz wszystkim we wszystkich jest Miłość.
  1. Nie używam słów aroganckich, poniżających, złośliwych, destrukcyjnych. Nie deprecjonuję ludzi myślących inaczej niż ja, podejmuję z nimi dialog w duchu życzliwości. Szanuję każdego bez wyjątku. Nikim nie pogardzam.

Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa
szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. – Ef 4, 29

  1. Dążę do pokoju, pojednania i zgody. Nie wprowadzam podziałów w społeczeństwie. Buduję mosty. Nie wykorzystuję nikogo do własnych celów. Nie mam wrogów – ani politycznych ani osobistych.

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali  w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z cała pokorą  i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. – Ef 4, 1-3

  1. Jestem człowiekiem nadziei. Nie sieję defetyzmu, nie straszę, nie wprowadzam zamętu, nie jestem podejrzliwy.

Miłość wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieje, wszystko przetrzyma.– 1 Kor 13, 7

  1. Pielęgnuję ciszę. Więcej słucham niż mówię.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię. – Mt 5, 5

  1. Służę i daję swój czas jak Samarytanin. Czynię ziemię gościnną dla każdego, otwieram drzwi serca oraz własnego domu dla potrzebujących.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mieście uczynili. – Mt 25, 40

  1. Kocham świat i przyrodę, nie zaśmiecam jej i nie niszczę przez bezmyślność i chęć dominacji.

O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas.
(papież Franciszek, Misericordiae vultus)

Jeżeli chcesz poprzeć nasz ruch zapraszamy Cię do polubienia naszej strony na Facebooku oraz do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz miał możliwość otrzymywania od nas najnowszych informacji w tym temacie.

[wysija_form id=”3″]

Relację z naszej drogi pojednania możesz zobaczyć klikając w link poniżej:
Droga Pojednania Jaworzno – Lisieux 2016