Błotnca Strzelecka – Barka

22.08.2016 Pierwszy nocleg w Stowarzyszeniu „Barka” w Błotnicy Strzeleckiej. Odbyła się tu również pierwsza projekcja filmu „Prosta Historia” pod gołym niebem.